Αποστολές & Επιστροφές

Έξοδα αποστολής : 

Εντός Ελλάδας άνω των 60 ευρώ,  τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν. 

Εντός Ελλάδας κάτω των 60 ευρώ,  τα έξοδα αποστολής είναι 3,5ευρώ. 

Κύπρο :  Κάτω των 200 ευρώ,  τα έξοδα αποστολής είναι 15 ευρώ , άνω των 200€ είναι δωρεάν.


Έξοδα επιστροφής :

Η πρώτη επιστροφή ανα πελάτη είναι δωρεάν , η επόμενες τυχόν επιστροφές επιβαρύνουν αποκλειστικά τον πελάτη.


Τρόποι Αποστολής: 

Η αποστολή των προϊόντων μας σε εσάς πραγματοποιείται με έναν από τους κάτωθι αναφερόμενους τρόπους: 

Για Ελλάδα: 

Οι παραγγελίες εντός Ελλάδας στέλνονται με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ courier και παραδίδονται σε εσάς εντός χρονικού διαστήματος 3-4 εργάσιμων ημερών . Οι παραγγελίες που θα τοποθετηθούν από Δευτέρα έως Παρασκευή και μέχρι τις 13:00 ώρα Ελλάδος , θα εκτελούνται την ίδια ημέρα. Για παραγγελίες που θα τοποθετηθούν μετά τις 13:00 ώρα Ελλάδος θα εκτελούνται την επόμενη εργάσιμη . Για δυσπρόσιτες περιοχές, (μικρά χωριά, νησιά άγονης γραμμής κ.λ.π) ο χρόνος αυτός είναι λίγο μεγαλύτερος και πιθανότατα θα χρειαστεί να παραλάβετε από το Ταχυδρομείο της περιοχής σας. 

Για Κύπρο:
Οι αποστολές στο εξωτερικό πραγματοποιούνται με ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ και οι χρόνοι παράδοσης είναι εντός χρονικού διαστήματος  7-10 εργάσιμων ημερών για χώρες εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Υπαναχώρηση/Πολιτική Επιστροφής ή Αντικατάστασης των Προϊόντων

O αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιστροφής του προϊόντος (αναιτιολογήτως) εντός 14 ημερολογιακών ημερών  και επιστροφής από την Εταιρία μας σε αυτόν του καταβληθέντος τιμήματος εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την παραλαβή του προϊόντος από αυτόν.

Επιστροφές χρημάτων σε περίοδο εκπτώσεων ΔΕΝ ΓΙΝΟΝΤΑΙ παρά μόνο αλλαγές σε μέγεθος ή και χρώμα ή αλλαγή με άλλο είδος.  


Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η προηγούμενη αποστολή του προϊόντος,  στο eshop της Εταιρίας μας στην κάτωθι διεύθυνση: ΕΛ ΦΙΛΥΡΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ, Λυσία 41 & Παπαρηγοπούλου , Περιστέρι , τκ 12132 , τηλ. 2102716000 και η συμπλήρωση του συννημένου στην παρούσα «Εντύπου Υπαναχώρησης- Επιστροφής Προϊόντων», το οποίο, αφού το συμπληρώσει, υποχρεούται να μας το αποστείλει είτε από κοινού με το προς επιστροφή προϊόν είτε στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) info@bellapeshop.gr εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) ημερών.

Η επιστροφή των χρημάτων του αγοραστή θα πραγματοποιηθεί εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερών, από την παραλαβή από την Εταιρία μας του προς επιστροφή προϊόντος σε μας σύμφωνα με τον τρόπο που θα μας υποδείξει και θα συμπληρώσει στο συνημμένο στο παρόν «Έντυπο  Υπαναχώρησης- Επιστροφής Προϊόντων» εντός της άνω προθεσμίας της δήλωσης της υπαναχώρησής του, άλλως η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επιστρέψει τα χρήματά στον αγοραστή με τον τρόπο που αυτή θα επιλέξει.

Η Εταιρία μας οφείλει να επιστρέψει μόνο το ποσό που κατέβαλλε ο αγοραστής ως τίμημα για την αγορά του προϊόντος και όχι τα έξοδα αποστολής ή αντικαταβολής που τυχόν αυτός κατέβαλε για την εκτέλεση της παραγγελίας και τα οποία βαραίνουν αποκλειστικά τον αγοραστή. Σημειώνεται ότι τυχόν έξοδα επιστροφής των χρημάτων που κατεβλήθησαν βαρύνουν αποκλειστικά τον αγοραστή.

Ο αγοραστής έχει τη δυνατότητα επιστροφής και αντικατάστασης του προϊόντος που αυτός αγόρασε στην ως άνω αναφερόμενη διεύθυνση του φυσικού μας καταστήματος. Ο αγοραστής έχει, επίσης, τη δυνατότητα  να επιστρέψει το προϊόν που αγόρασε στην ως άνω αναφερόμενη διεύθυνση του φυσικού μας καταστήματος και να ζητήσει την αλλαγή αυτού με έτερο προϊόν ίσης αξίας με το τίμημα που έχει ήδη καταβάλλει ή με πρόσθετο τίμημα εφόσον το επιθυμεί, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος.  

Απαραίτητες προϋποθέσεις για την επιστροφή/αντικατάσταση του προϊόντος είναι οι εξής:

I. Το προς επιστροφή προϊόν να βρίσκεται στην κατάσταση που παραλήφθηκε από τον αγοραστή. Συγκεκριμένα το προς επιστροφή προϊόν δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να φέρει φθορές, πρέπει να είναι ακέραιο, να μην έχει υποστεί ουδεμία χρήση και να φέρει τα απαραίτητα συνοδευτικά έγγραφα με τα οποία απεστάλη στον αγοραστή.

II. Το προς επιστροφή προϊόν θα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύεται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς (πχ. απόδειξη λιανικής αγοράς, τιμολόγιο κ.λ.π)

Σε περίπτωση που δεν πληρούται οι ανωτέρω προϋποθέσεις, ο αγοραστής βαρύνεται με δικά του έξοδα για την επιστροφή του προϊόντος.  Ο αγοραστής φέρει την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία υποστεί το προϊόν κατά την επιστροφή του προς εμάς. 

Ελαττωματικά Προϊόντα  

Σε περίπτωση που η επιστροφή ή αντικατάσταση του προϊόντος πραγματοποιείται λόγω της υπάρξεως ελαττώματος ή ελλείψεως κάποιας συνομολογημένης ιδιότητας αυτού, τα έξοδα αποστολής του νέους προϊόντος ή η επιστροφή του καταβληθέντος τιμήματος προς τον αγοραστή, βαρύνουν αποκλειστικά την Εταιρία. 

Για όσα ζητήματα ανακύπτουν αναφορικά με την ύπαρξη ελαττωμάτων ή ελλείψεων συνομολογούμενων ιδιοτήτων των προς πώλησης προϊόντων, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα. Ως συνομολογημένη θεωρείται μία ιδιότητα όταν συμφωνείται γραπτώς ως τέτοια από αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη. 

Τέλος, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας σε περίπτωση επιστροφής παραγγελθέντος προϊόντος, σας συνιστούμε να επικοινωνείτε προηγουμένως με την Εταιρία μας τηλεφωνικά στο 2102716000  ή με e-mail στο info@bellapeshop.gr "
top